Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (66082)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (56093)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (48746)
Ogłoszenia i komunikaty  (32132)
Ogłoszenia  (29455)
Aktualne  (23422)
Zamówienia publiczne  (12312)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (11168)
Przetargi  (9617)
Starostwo Powiatowe  (7066)
Oświadczenia majątkowe  (6755)
Jednostki organizacyjne powiatu  (5392)
Informacje  (5250)
Organy władzy publicznej  (4861)
Moja sprawa  (4855)
PRAWO LOKALNE  (4825)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (4293)
Kontakt  (4248)
Archiwalne  (4129)
Sprawy budownictwa  (3917)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2019 r.  (3839)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (3541)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (3035)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2997)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2994)
Zarząd Powiatu  (2977)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (2953)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (2926)
Aktualne  (2904)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (2881)
WYBORY 2018  (2820)
Starosta  (2747)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2727)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (2719)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (2678)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (2641)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (2615)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2609)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (2499)
Archiwalne  (2480)
Ogłoszenie o zamówieniu   (2471)
Rada Powiatu  (2427)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (2417)
Uchwały Rady Powiatu  (2363)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (2348)
Emisja obligacji   (2316)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (2225)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (2206)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (2132)
Starosta Bieszczadzki  (2119)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (2064)
Nabór na stanowisko Referenta  (2040)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (1995)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (1969)
Budżet  (1961)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1950)
Ogłoszenie o przetargu  (1931)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (1876)
Skarbnik  (1874)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (1868)
Wicestarosta  (1855)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1848)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1845)
Uchwały Zarządu  (1836)
Przetargi  (1835)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1825)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1823)
Nabór na stanowisko referenta  (1820)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1817)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (1817)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1799)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (1797)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1770)
2016  (1768)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (1756)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1737)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1736)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (1733)
STATUT POWIATU  (1725)
Informacja o wynikach przetargów   (1724)
Sekretarz  (1724)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1715)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1713)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (1712)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1711)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (1659)
Ogłoszenie o przetargu  (1655)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1649)
nabór na stanowisko referenta  (1641)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1628)
Kluby sportowe  (1613)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1609)
Informatyk  (1606)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1605)
Petycje   (1597)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1580)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (1575)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (1574)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (1562)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (1549)
Nabór na stanowisko Referenta  (1544)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1528)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1519)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1519)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (1517)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (1515)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1494)
Nabór na stanowisko referenta   (1456)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1448)
Zawiadomienie  (1441)
Wydział Budżetu i Finansów  (1440)
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu  (1433)
Ogłoszenie o konkursie  (1427)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (1414)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (1407)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (1405)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1397)
Zapytanie Ofertowe 2019 r.  (1382)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (1366)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1352)
Ogłoszenie o przetargu  (1349)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (1335)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2020 r.  (1332)
Informacje nieudostępnione w BIP  (1329)
Ogłoszenie o przetargu  (1329)
Nieodpłatna pomoc prawna   (1328)
Ogłoszenie o przetargu  (1325)
Ogłoszenie o przetargu  (1323)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (1322)
Ogłoszenie o zamówieniu  (1318)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (1316)
Zawiadomienie  (1315)
Zawiadomienie  (1310)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (1308)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (1306)
2016  (1303)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1302)
Ogłoszenie o przetargu  (1286)
Radca Prawny  (1283)
Uchwały Budżetowe  (1282)
nabór na stanowisko referenta  (1277)
Ogłoszenie o przetargu  (1272)
I kwartał 2016  (1269)
Geolog Powiatowy  (1264)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (1262)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (1257)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (1242)
informacja dla niepełnosprawnych oraz niesłyszących i niedosłyszących   (1242)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1241)
II kwartał 2016  (1235)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (1234)
Zawiadomienie  (1233)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (1221)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (1216)
Ogłoszenie o przetargu  (1209)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1205)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (1201)
ZAWIADOMIENIE  (1200)
Nabór na stanowisko Kierownika   (1194)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (1193)
Ogłoszenie  (1192)
Ogłoszenie o przetargu  (1185)
Ogłoszenie o przetargu  (1179)
inne  (1172)
Ogłoszenie o naborze partnera  (1164)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (1162)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (1156)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1153)
Informacja  (1150)
Konsultacje w sprawie projektu pn. "Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   (1143)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (1140)
Nabór na stanowisko Referenta  (1133)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1131)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1131)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (1123)
Ogłoszenie o przetargu  (1122)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
Ogłoszenie o przetargu  (1109)
Ogłoszenie o przetargu  (1108)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (1108)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (1091)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (1090)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (1088)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (1077)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (1076)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1076)
Ogłoszenie o przetargu  (1075)
archiwalne  (1064)
Informacja  (1063)
OGŁOSZENIE  (1062)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (1053)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (1051)
Publicznie dostępne wykazy danych  (1043)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (1041)
Ogłoszenie o przetargu  (1033)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (1032)
Ogłoszenie o przetargu  (1031)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (1027)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (1019)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (1019)
Sprawozdania budżetowe  (1017)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (1016)
Ogłoszenie o przetargu  (1015)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (1013)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (1010)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1009)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (1006)
Ogłoszenie o przetargu  (1002)
Ogłoszenie o przetargu  (1001)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (998)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (996)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (994)
Ogłoszenie o rokowaniach  (993)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (993)
Nabór na stanowisko Referenta  (992)
Nabór na stanowisko referenta  (992)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (989)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (981)
Uchwała nr VII/17/2016  (981)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (978)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (975)
Ogłoszenie o przetargu  (971)
ogłoszenie o przetargu  (952)
Decyzja  (946)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (944)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (938)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (938)
Archiwalne  (923)
Ogłoszenie o przetargu   (919)
Nabór na stanowisko Kierownika  (908)
„Dostawa i montaż wyposażenia IT dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego” CZĘŚĆ I Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami CZĘŚĆ II Pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ III Wyposażenie do nauki programowania CZĘŚĆ IV Cyfrowy system   (908)
Ogłoszenie o przetargu  (907)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (904)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (902)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (897)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (894)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (891)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (885)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (885)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (882)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (879)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (877)
Praca  (876)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (874)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (871)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO   (870)
III kwartał 2016  (865)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (860)
Ogłoszenie o przetargu  (854)
wykaz fundacji   (852)
ZAWIADOMIENIE  (845)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (843)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (842)
2017  (839)
Uchwała nr VII/9/2015   (836)
Ogłoszenie o przetargu  (826)
Ogłoszenie o przetargu  (825)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (824)
Ogłoszenie o przetargu  (820)
Uchwała nr VII/9/2015  (817)
Ogłoszenie o przetargu  (814)
2016r.  (807)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (805)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (803)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (802)
informacja o zgłoszonych petycjach   (802)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (799)
Ogłoszenie o przetargu  (798)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (798)
Ogłoszenie o przetargu  (798)
inne  (796)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (795)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (793)
Oświadczenia majątkowe za 2018r.  (791)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (790)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (788)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (782)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (782)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (774)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (773)
Metryczka NGO  (771)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (768)
Zawiadomienie  (766)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (766)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (763)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (761)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (758)
Komunikacja i Drogownictwo  (758)
Uchwała nr VII/73/2017  (755)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (749)
Ogłoszenie o przetargu  (749)
Uchwała nr VII/89/2016  (748)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (740)
Uchwała nr VII/36/2017  (736)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (735)
Zawiadomienie  (734)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (733)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (726)
Zawiadomienie  (725)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (724)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (722)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (716)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (713)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (711)
Uchwała nr VII/11/2016  (711)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (710)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (708)
Zawiadomienie  (707)
Uchwała nr VII/1/2016  (705)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (705)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (704)
Informacja  (701)
Zapytanie ofertowe 2018  (700)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (700)
Uchwała nr VII/18/2016  (699)
Zawiadomienie  (696)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (693)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (691)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (685)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2018-2023   (685)
Ogłoszenie o przetargu  (684)
Uchwała nr VII/1/2016  (682)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (680)
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (679)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (678)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (678)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (677)
I kwartał 2017  (660)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (650)
informacja o sposobie składania petycji   (649)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (645)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (642)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (642)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (636)
Ogłoszenie o przetargu  (636)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (629)
2017  (627)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018   (627)
Ogłoszenie o przetargu  (625)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (623)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (623)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (619)
inne  (617)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (613)
Nabór na stanowisko referenta  (610)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (608)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (607)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (607)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (607)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (606)
Dostawa i montaż aparatów medycznych dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Cz. I Dostawa i montaż dwóch aparatów ultrasonograficznych Cz. II Dostawa i montaż ramienia „C”.  (605)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (604)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (604)
OBWIESZCZENIE  (604)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018 (II)  (602)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (602)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (600)
Informacja o wydaniu decyzji.  (599)
Ogłoszenie o przetargu  (599)
konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych  (596)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (594)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (593)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (589)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (587)
Ogłoszenie o przetargu  (580)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (575)
Informacja Podsekretarza Stanu   (574)
Uchwała Nr VII/4/2017  (572)
2017r.  (569)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (568)
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018  (568)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (565)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (563)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (562)
Uchwała nr VII/38/2017  (558)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (555)
I kwartał 2018  (554)
Ogłoszenie o przetargu  (547)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (546)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (539)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (537)
Ogłoszenie o przetargu   (537)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (535)
nabór na stanowisko - księgowy  (535)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i turystyki   (531)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (527)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie.  (526)
III kwartał 2017  (525)
II kwartał 2017  (524)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (523)
Uchwała nr VII/7/2017  (523)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (520)
2018  (519)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (517)
nabór na stanowisko - służby BHP  (515)
Uchwała Nr VII/3/2017  (512)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.  (510)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018  (509)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (507)
Schemat procedury kontroli   (504)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu   (501)
2018  (499)
Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – termomodernizacja budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (494)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (493)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (491)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (491)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (486)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (485)
Uchwała nr VII/20/2018  (474)
IV kwartał 2017  (472)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2019  (471)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2018 ROKU  (471)
OGŁOSZENIE  (469)
Kierownicy jednostek organizacyjnych   (467)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie przygranicznej”.  (467)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m. Serednica.  (462)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (459)
2015r.  (456)
Zapytanie ofertowe  (453)
2018r.  (452)
Uchwała nr 7/28/2018  (450)
Interpelacje i wnioski Radnych  (449)
„Przygotowanie i druk wydawnictwa pokonferencyjnego "  (446)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (445)
informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych   (443)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (441)
2016r.  (440)
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne".  (439)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (437)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert   (436)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (435)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (432)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (431)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (430)
Nabór na stanowisko głównego księgowego  (429)
Zapytanie ofertowe  (429)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (424)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty   (421)
Ogłoszenie o przetargu  (418)
Uchwała Nr 7/15/2018   (416)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (415)
Ogłoszenie o zamówieniu  (409)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (408)
działalność lobbingowa   (407)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (407)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu  (405)
„Obsługa, zarządzanie, nadzór i rozliczenie projektu pn. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   (404)
Wykonanie i montaż 13 tablic pamiątkowych   (402)
Uchwała nr 7/86/2018   (399)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (397)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (390)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (389)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (384)
Ogłoszenie o przetargu  (384)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (382)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” (II) Część 1 Szkolenia stacjonarne TIK Cześć 2 Szkolenia stacjonarne z metody eksperymentu Część 3 Szkolenia e-learningow  (379)
Nabór na stanowisko referenta  (379)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (378)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (377)
„Pełnienie funkcji eksperta ds. zamówień publicznych przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”   (369)
Remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne-Dwernik w km 1+300-1+460, 1+900-2+180,2+250-2+310 i 2+400-2+910 wraz z remontem przepustów w km 1+360, 2+460 i 2+910 w m. Nasiczne.  (369)
Budżet  (364)
OGŁOSZENIE STAROSTY BIESZCZADZKIEGO  (363)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego VI kadencji  (358)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (357)
OBWIESZCZENIE  (357)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  (353)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka-Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”  (352)
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, SEGEMENT B, ul. Pionierska 10  (349)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2018-2023  (343)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (343)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”  (342)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (341)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (341)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (339)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu   (339)
Sprawozdanie Finansowe  (339)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert   (335)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (334)
Informacje z wyborze oferty dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (331)
Ogłoszenie o przetargu  (328)
Informacje z otwarcia ofert dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (324)
IV kwartał 2016  (324)
„Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.” (IV)  (320)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (319)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa – Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w km 1+065 – 4+888 w miejscowości Równia  (317)
Ogłoszenie o zamówieniu  (315)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (314)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (312)
ogłoszenie o przetargu   (312)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (307)
OBWIESZCZENIE  (305)
Uchwała Nr 7/3/2018  (304)
Uchwała Nr 7/9/2019  (301)
Uchwała Nr 7/3/2018  (299)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień- Jałowe- Bandrów w km 5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 wraz z budową chodnika w km 5+700-5+720 po stronie lewej i w km 5+740-5+760 po stronie prawej w miejscowości Bandrów Narodowy”  (292)
Bilans  (290)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego V kadencji  (289)
Ogłoszenia i komunikaty  (288)
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego  (284)
2019  (283)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (282)
pracownicy Starostwa Powiatowego   (280)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019   (276)
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019 r.  (275)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - Unieważnienie Postępowania  (274)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (272)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (272)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (271)
„Dostawa i montaż sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych”  (270)
inne  (268)
Informacja o wyborze ofert - przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019  (268)
RAPORT O STANIE POWIATU  (268)
Ogłoszenie o przetargu  (266)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (265)
Informacja  (264)
Ogłoszenie o przetargu   (264)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (262)
DRUKI DO POBRANIA   (262)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (258)
Informacja o wyborze ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (257)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (255)
Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (254)
IV kwartał 2018  (252)
nabór na stanowisko KSIĘGOWY  (252)
III kwartał 2018  (249)
Ogłoszenie  (248)
Ogłoszenie  (246)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego  (246)
Uchwała Nr 7/16/2019  (242)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (237)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (236)
2019r.  (232)
II kwartał 2018   (230)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy   (227)
Zapytanie cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.  (227)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
Ogłoszenie  (222)
„Modernizacja pomieszczeń budynku szpitala SP ZOZ Ustrzyki Dolne- remont pomieszczeń na potrzeby Zakładu opiekuńczo-leczniczego”  (220)
Ogłoszenie  (217)
2019  (214)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (213)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (210)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
2018  (205)
Nabór na stanowisko głównego księgowego   (204)
Konsultacje w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”  (202)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (202)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (200)
Ogłoszenie o przetargu  (193)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (188)
2019 r.  (187)
„Stworzenie Strategii Marek turystycznych Bieszczady i Połoniny, w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.  (187)
nabór na stanowisko KSIĘGOWY  (183)
2018r.  (179)
2019  (170)
2017r.  (169)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (168)
Nabór do prac komisji konkursowej   (164)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
2017  (153)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (152)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
Informacja o wyborze oferty-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (147)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (140)
2018  (139)
2016  (138)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg pn. „Prace remontowo - modernizacyjne-Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych(budowa łącznika, rozbudowa stołówki)”  (138)
Uchwała Nr 7/67/2019   (137)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (132)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (130)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (126)
Informacja z otwarcia ofert-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (125)
Przetargi  (121)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)” - pytania i odpowiedzi  (120)
Ogłoszenie o zamówieniu  (120)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
„Pełnienie funkcji koordynatora biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.   (117)
DOWODY REJESTRACYJNE   (114)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (112)
Informacja o wydaniu decyzji  (109)
Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”  (108)
Zarządzenie Starosty Bieszczadzkiego w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych  (108)
Informacja z otwarcia ofert - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (104)
2018  (102)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.   (101)
OBWIESZCZENIE   (100)
Informacja o wyborze oferty na - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (97)
„Usuwania pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego dla tych usuniętych pojazdów  (97)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (95)
Zarządzenia Starosty   (94)
”Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa - Ustrzyki Dolne - Równia - Hoszów w km 1+065 - -4+888 w miejscowości Równia” 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Ja  (94)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego   (91)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
Uchwała Nr 7/86/2019  (87)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Ogłoszenie o przetargu  (84)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020 - pytania i odpowiedzi  (83)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020  (82)
Uchwała Nr 7/7/2019  (78)
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALI  (73)
Informacja z otwarcia ofert - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020   (72)
Uchwała Nr 7/11/2020   (71)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - pytania i odpowiedzi  (69)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - wprowadza zmiany w załączniku Nr 6 – projekt umowy  (68)
uchwała Nr 7/7/2019  (65)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”   (65)
Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (64)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (63)
PRAWO JAZDY   (61)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (61)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (61)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (60)
2020  (59)
Deklaracja dostępności  (58)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” - poprawa informacji dot. Zadanie Nr 3/2020 – art. wędliniarskie  (58)
Uchwała Nr 7/10/2020  (53)
Informacja z otwarcia ofert - na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (47)
Informacja z otwarcia ofert w dn. 12.02.2020 r. – Przetarg nieograniczony na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (46)
DLA PRZEWOŹNIKÓW, OSK, SKP  (44)
Plan postępowania do udzielenia zamówienia publicznego w 2020 roku dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (44)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (43)
Informacja o wyniku postępowania – Dotyczy:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (40)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego w 2020 roku (Gmina Czarna, Gmina Lutowiska)   (26)
zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych   (17)
2020r.  (15)
2019  (13)
Uchwała Nr 7/16/2020  (13)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
2020  (9)
Licencja pośrednictwo  (6)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Ogłoszenie o przetargu   (1)