Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (56325)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (45735)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (39604)
Ogłoszenia i komunikaty  (26751)
Ogłoszenia  (23868)
Aktualne  (19541)
Zamówienia publiczne  (10692)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (8741)
Przetargi  (8454)
Starostwo Powiatowe  (5984)
Oświadczenia majątkowe  (5763)
Informacje  (4643)
Jednostki organizacyjne powiatu  (4638)
Organy władzy publicznej  (4163)
PRAWO LOKALNE  (4041)
Moja sprawa  (4013)
Kontakt  (3541)
Archiwalne  (3403)
Sprawy budownictwa  (3248)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (2958)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2865)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (2825)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2019 r.  (2622)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (2577)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2562)
Zarząd Powiatu  (2531)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (2438)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2403)
WYBORY 2018  (2397)
Starosta  (2363)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2318)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (2306)
Ogłoszenie o zamówieniu   (2250)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (2246)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (2179)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (2166)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (2125)
Archiwalne  (2083)
Rada Powiatu  (2071)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (2049)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (1967)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (1966)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (1960)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1954)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (1907)
Uchwały Rady Powiatu  (1885)
Starosta Bieszczadzki  (1837)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (1811)
Nabór na stanowisko Referenta  (1805)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1799)
Ogłoszenie o przetargu  (1741)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (1739)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1697)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (1653)
Budżet  (1644)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1632)
Wicestarosta  (1616)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1615)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1612)
Nabór na stanowisko referenta  (1599)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1585)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1582)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (1577)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1570)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1568)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1567)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1561)
2016  (1549)
Skarbnik  (1546)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (1529)
Uchwały Zarządu  (1528)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1515)
Informacja o wynikach przetargów   (1494)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (1485)
Sekretarz  (1479)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1478)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1476)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1473)
Aktualne  (1466)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1463)
Przetargi  (1463)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (1433)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1411)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (1411)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1404)
STATUT POWIATU  (1401)
Ogłoszenie o konkursie  (1399)
nabór na stanowisko referenta  (1395)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1394)
Kluby sportowe  (1387)
Ogłoszenie o przetargu  (1386)
Informatyk  (1385)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1383)
Nabór na stanowisko Referenta  (1374)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1367)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (1354)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (1344)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1338)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1306)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (1303)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (1296)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (1282)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1272)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (1247)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (1241)
Zawiadomienie  (1229)
Wydział Budżetu i Finansów  (1221)
Nabór na stanowisko referenta   (1218)
Petycje   (1207)
Ogłoszenie o przetargu  (1200)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (1200)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (1197)
Ogłoszenie o przetargu  (1195)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (1195)
Ogłoszenie o przetargu  (1193)
Ogłoszenie o przetargu  (1191)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (1183)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (1172)
Ogłoszenie o zamówieniu  (1160)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1159)
Ogłoszenie o przetargu  (1158)
2016  (1148)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (1135)
Ogłoszenie o przetargu  (1135)
Zawiadomienie  (1135)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (1134)
I kwartał 2016  (1123)
nabór na stanowisko referenta  (1115)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1110)
Radca Prawny  (1104)
Zawiadomienie  (1102)
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu  (1100)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (1097)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1092)
II kwartał 2016  (1088)
Geolog Powiatowy  (1085)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (1083)
Informacje nieudostępnione w BIP  (1082)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (1076)
Uchwały Budżetowe  (1069)
Zawiadomienie  (1064)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (1058)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (1040)
Ogłoszenie o przetargu  (1039)
Ogłoszenie  (1037)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (1035)
inne  (1030)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (1028)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1025)
Ogłoszenie o naborze partnera  (1022)
Ogłoszenie o przetargu  (1020)
Ogłoszenie o przetargu  (1018)
Emisja obligacji   (1016)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1000)
ZAWIADOMIENIE  (999)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (992)
informacja dla niepełnosprawnych oraz niesłyszących i niedosłyszących   (991)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (977)
Informacja  (971)
Nabór na stanowisko Kierownika   (966)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (966)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (962)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (958)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (957)
Ogłoszenie o przetargu  (953)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (943)
Ogłoszenie o przetargu  (942)
Ogłoszenie o przetargu  (933)
Nabór na stanowisko Referenta  (929)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (917)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (915)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (914)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (903)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (902)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (902)
Struktura organizacyjna  (901)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (898)
Informacja  (897)
Ogłoszenie o przetargu  (894)
archiwalne  (892)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (890)
Ogłoszenie o przetargu  (890)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (890)
Ogłoszenie o przetargu  (886)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (884)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (884)
Ogłoszenie o przetargu  (883)
Uchwała nr VII/17/2016  (881)
Kierownictwo SP ZOZ  (876)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (870)
Ogłoszenie o przetargu  (861)
Ogłoszenie o rokowaniach  (861)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (859)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (858)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (858)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2017 r.  (857)
Konsultacje w sprawie projektu pn. "Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   (857)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (855)
Ogłoszenie o przetargu  (848)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (847)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (843)
Publicznie dostępne wykazy danych  (843)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (838)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (837)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (835)
Ogłoszenie o przetargu  (833)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (825)
ogłoszenie o przetargu  (822)
OGŁOSZENIE  (815)
Nabór na stanowisko Referenta  (814)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (810)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (806)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (801)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (788)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (785)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (782)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (775)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (759)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (758)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (758)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (757)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (756)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (755)
Uchwała nr VII/9/2015  (753)
Rada Społeczna SP ZOZ  (753)
Uchwała nr VII/9/2015   (750)
Ogłoszenie o przetargu  (750)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (749)
Archiwalne  (740)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (737)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (734)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (733)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (730)
III kwartał 2016  (730)
Decyzja  (726)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (725)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (722)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (722)
Nabór na stanowisko referenta  (722)
Sprawozdania finansowe  (718)
Struktura własnościowa  (705)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (703)
2016r.  (695)
„Dostawa i montaż wyposażenia IT dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego” CZĘŚĆ I Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami CZĘŚĆ II Pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ III Wyposażenie do nauki programowania CZĘŚĆ IV Cyfrowy system   (695)
Nabór na stanowisko Kierownika  (693)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (692)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (689)
Ogłoszenie o przetargu  (688)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (687)
ZAWIADOMIENIE  (685)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (685)
Ogłoszenie o przetargu  (682)
Ogłoszenie o przetargu  (678)
Ogłoszenie o przetargu  (677)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (673)
2017  (673)
Ogłoszenie o przetargu  (672)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (669)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (665)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (656)
Uchwała nr VII/89/2016  (652)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (650)
Ogłoszenie o przetargu  (650)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (649)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (649)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (648)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (644)
inne  (642)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (640)
Ogłoszenie o przetargu  (638)
wykaz fundacji   (636)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (635)
Zawiadomienie  (634)
Uchwała nr VII/73/2017  (629)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO   (628)
Uchwała nr VII/11/2016  (626)
Ogłoszenie o przetargu   (620)
Ogłoszenie o przetargu  (620)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (615)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (615)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (614)
Uchwała nr VII/36/2017  (614)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (614)
Uchwała nr VII/18/2016  (613)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (609)
Zawiadomienie  (605)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (604)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (602)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (600)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (600)
Uchwała nr VII/1/2016  (597)
Przedmiot działalności i kompetencje  (596)
Majątek SP ZOZ  (594)
Metryczka NGO  (594)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (589)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (587)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (587)
Zawiadomienie  (586)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (575)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (575)
Zawiadomienie  (575)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (573)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (568)
Uchwała nr VII/1/2016  (567)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (566)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (556)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (555)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (555)
Informacja  (555)
informacja o zgłoszonych petycjach   (552)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (549)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (548)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (544)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (540)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (540)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (540)
Zawiadomienie  (538)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (534)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (529)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (525)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (525)
nabór na stanowisko - księgowy  (519)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (516)
Zapytanie ofertowe 2018  (508)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (508)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (507)
nabór na stanowisko - służby BHP  (505)
I kwartał 2017  (493)
2017  (484)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (482)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (480)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (480)
Nieodpłatna pomoc prawna   (478)
Ogłoszenie o przetargu  (474)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (465)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (463)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (462)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (461)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (460)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (460)
informacja o sposobie składania petycji   (457)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018   (455)
OBWIESZCZENIE  (454)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (452)
Uchwała nr VII/38/2017  (452)
2017r.  (452)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (447)
Informacja o wydaniu decyzji.  (445)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (444)
Ogłoszenie o przetargu  (444)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (441)
Ogłoszenie o przetargu  (438)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (438)
Uchwała Nr VII/4/2017  (437)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (434)
Uchwała nr VII/7/2017  (432)
I kwartał 2018  (432)
inne  (426)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (425)
Praca  (424)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (424)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (421)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (421)
Ogłoszenie o przetargu  (418)
Ogłoszenie o przetargu  (415)
Dostawa i montaż aparatów medycznych dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Cz. I Dostawa i montaż dwóch aparatów ultrasonograficznych Cz. II Dostawa i montaż ramienia „C”.  (414)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (409)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (409)
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (408)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (405)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (403)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (403)
Komunikacja i Drogownictwo  (400)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (398)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (392)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (391)
II kwartał 2017  (390)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (389)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (389)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (389)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (386)
Ogłoszenie o przetargu  (384)
Uchwała Nr VII/3/2017  (381)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (378)
Informacja Podsekretarza Stanu   (372)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (370)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (370)
konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych  (368)
III kwartał 2017  (368)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (363)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (358)
Ogłoszenie o zamówieniu  (355)
2018  (347)
Uchwała nr VII/20/2018  (342)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (342)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (341)
IV kwartał 2017  (341)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (340)
2018  (339)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (339)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (336)
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018  (334)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (330)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (329)
2018r.  (329)
2015r.  (326)
Uchwała nr 7/28/2018  (325)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (322)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (320)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (316)
Schemat procedury kontroli   (313)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018 (II)  (311)
Zapytanie ofertowe  (309)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie przygranicznej”.  (309)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (303)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (301)
„Przygotowanie i druk wydawnictwa pokonferencyjnego "  (299)
2016r.  (298)
Uchwała Nr 7/15/2018   (293)
Zapytanie ofertowe  (291)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie.  (290)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018  (289)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (289)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (288)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (288)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.  (288)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (281)
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne".  (279)
OGŁOSZENIE  (276)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (273)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (272)
Ogłoszenie o przetargu   (272)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (271)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (271)
Uchwała nr 7/86/2018   (271)
Ogłoszenie o zamówieniu  (269)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (259)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m. Serednica.  (259)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (258)
Wykonanie i montaż 13 tablic pamiątkowych   (256)
informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych   (252)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (249)
Ogłoszenie o przetargu  (244)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2018-2023   (240)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (238)
„Obsługa, zarządzanie, nadzór i rozliczenie projektu pn. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   (238)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (236)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2018 ROKU  (236)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (230)
działalność lobbingowa   (224)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (221)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (219)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” (II) Część 1 Szkolenia stacjonarne TIK Cześć 2 Szkolenia stacjonarne z metody eksperymentu Część 3 Szkolenia e-learningow  (219)
OBWIESZCZENIE  (217)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (215)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (214)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (213)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (213)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (212)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
Ogłoszenie  (208)
IV kwartał 2016  (208)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (208)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (206)
„Pełnienie funkcji eksperta ds. zamówień publicznych przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”   (205)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (200)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (199)
Uchwała Nr 7/3/2018  (198)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (198)
Ogłoszenie  (198)
Oświadczenia majątkowe za 2018r.  (197)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (193)
Uchwała Nr 7/3/2018  (191)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (188)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2019  (181)
Informacje z otwarcia ofert dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (179)
Informacje z wyborze oferty dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (179)
Ogłoszenie  (178)
OBWIESZCZENIE  (174)
Uchwała Nr 7/9/2019  (172)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”  (172)
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, SEGEMENT B, ul. Pionierska 10  (171)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019   (169)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (168)
Ogłoszenie o przetargu  (167)
Ogłoszenie  (165)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - Unieważnienie Postępowania  (164)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu  (157)
Remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne-Dwernik w km 1+300-1+460, 1+900-2+180,2+250-2+310 i 2+400-2+910 wraz z remontem przepustów w km 1+360, 2+460 i 2+910 w m. Nasiczne.  (156)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego VI kadencji  (151)
Budżet  (151)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019 r.  (143)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (142)
Interpelacje i pytania Radnych  (137)
Informacja o wyborze ofert - przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019  (137)
„Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.” (IV)  (132)
OGŁOSZENIE STAROSTY BIESZCZADZKIEGO  (130)
Informacja o wyborze ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (129)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (125)
„Dostawa i montaż sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych”  (125)
2019  (123)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (123)
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego  (122)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego V kadencji  (121)
Informacja  (119)
Sprawozdanie Finansowe  (119)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (117)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2018-2023  (115)
IV kwartał 2018  (109)
II kwartał 2018   (101)
III kwartał 2018  (100)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty   (99)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego  (96)
Bilans  (93)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (91)
Kierownicy jednostek organizacyjnych   (90)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Uchwała Nr 7/16/2019  (82)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
2019 r.  (78)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (77)
Ogłoszenie o przetargu  (76)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu   (71)
2019  (70)
pracownicy Starostwa Powiatowego   (70)
RAPORT O STANIE POWIATU  (69)
2018  (69)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  (69)
inne  (65)
Zapytanie Ofertowe 2019 r.  (61)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy   (50)
Zapytanie cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.  (49)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (48)
ogłoszenie o przetargu   (42)
2018  (42)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (41)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (34)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (32)
2019r.  (32)
2018r.  (23)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (20)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (20)
2017r.  (20)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (20)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (17)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (16)
2017  (15)
2016  (15)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg pn. „Prace remontowo - modernizacyjne-Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych(budowa łącznika, rozbudowa stołówki)”  (15)
2019  (14)
2018  (14)
Informacja o wydaniu decyzji  (14)
Informacja o wyborze oferty-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (11)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
Informacja z otwarcia ofert-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (8)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (5)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Ogłoszenie o przetargu   (1)